Cách làm bò nhúng dấm ngon mềm với nước dùng chua thanh đậm đà