Cá hồi kẹp bánh ăn với chanh, thì là và mayonnaise